YOOtheme

Foreningens arbejde i Georgien

Klik her og se 21 minutters video online om foreningens arbejde i Georgien. 

Kontrasternes land

Klik her og se en video, der viser de kontraster, der findes i Georgien

Fradragsmuligheder

Ifølge Ligningslovens §8a kan beløb givet til foreninger, som er godkendt af Skat til at udstede fradragsberettigede kvitteringer, fradrages på selvangivelsen.
Man kan godt give til forskellige godkendte foreninger og lægge beløbene sammen. Men de første 500 kr. skal kun fratrækkes det samlede beløb én gang.
Endvidere er der fradrag ifølge Ligningslovens §12, stk. 2, som omhandler gavebreve, hvor man forpligter sig for en periode på ti år til at indbetale et bestemt beløb. Enten et fast beløb eller en vis procentdel af en nærmere bestemt del af ens indtægt.
Kvitteringer skal ikke vedlægges selvangivelsen, men på forlangede vises til Skat.