YOOtheme

Foreningens arbejde i Georgien

Klik her og se 21 minutters video online om foreningens arbejde i Georgien. 

Kontrasternes land

Klik her og se en video, der viser de kontraster, der findes i Georgien

Økonomiske gaver

 

 

Der er mange måde at støtte foreningens arbejde på.
Økonomiske gaver kan gives på forskellig vis, så sørger vi for, at pengene bruges til at hjælpe fattige børn, familier og pensionister i Georgien.

Den billigste måde at give økonomiske gaver til foreningen på er ved at bliver foreningens medlem og overføre penge direkte fra din konto til foreningens konto (Danske Bank 3430-16898600).  Det er vigtigt, at du oplyser dit medlemsnummer og formålet med gaven i forbindelse med bankoverførslen, så vi kan sikre os, at pengene går til det formål, de var tiltænkt. Vi har blandt andet projekterne fadderbørn, fattige familier (fødevarepakker), pensionister, bibler og julearrangementer. 

Hvis du ikke kender dit medlemsnummer, kan du kontakte foreningen. Hvis du ikke er medlem, kan du oplyse dit navn og adresse i forbindelse med bankoverførslen, så sender  vi foreningens blad til dig for 50 kr. om året. 

Du, som medlem,  kan også anvende girokort til indbetaling af gaver (se gironr. nederst).
Foreningen sender girokort ud med foreningens blad eller de kan bestilles ved at kontakte foreningen.

Hvis du er fadder eller på anden vis som medlem ønsker at give faste gaver til foreningen, kan du tilmelde betalingen til automatisk betaling via Betalingsservice. Foreningen betaler dog et lille gebyr for at opkræve pengene via Betalingsservice. Du skal oplyse dit medlemsnummer for at tilmelde dig til Betalingsservice. Hvis du ikke kender dit medlemsnummer, kan du rette henvendelse til foreningen.
Debitorgruppe nr. skal udfyldes med ”00001”. Du skal oplyse dit CPR-nummer for at vi kan indberette dine gave til SKAT som fradragsberettiget. Hvis du ikke ønsker, at foreningen skal indberette dine bidrag til SKAT, kan du meddele dette til foreningen. Kontakt foreningen, hvis du ønsker at være medlem (se medlemskab). 

Hvis du ønsker at være fadder til et barn bedes du kontakte foreningen. Et fadderskab koster 200 kr. om måneden.
Du er velkommen til at betale fadderbidraget hver måned eller hvert kvartal (650 kr.). 

Hvis du som medlem ønsker at være fast støtte til en eller flere fattige pensionister kan du oplyse dette i forbindelse med betalingen. Det koster 100 kr. om måneden at give en pensionist den helt basale hjælp for ikke at dø af sult. Hvis du anvender Betalingsservice, vil du blive opkrævet hvert kvartal (300 kr.), med mindre du giver foreningen besked om andet, eller du støtter flere pensionister og ønsker at betale hver måned.

Det er let at blive medlem at Dansk Georgisk Venskabsforening. Kontingentet er kun 50 kr. om året. Hvis I er et par, koster det kun 100 kr. Som medlem modtager du foreningens blad 1-2 gange om året, samt nyhedsbreve. Kontakt foreningen og oplys navn(e), adresse, tlf.nr., e-mailadresse og eventuel CPR-nummer. Du kan også give besked om, at du ønsker at være fast gavegiver eller fadder.

***************
Gavegiro:
1 689 8600
Bankkonto: 3430 1689 8600 (Danske Bank)

Gaver til Dansk-Georgisk Venskabsforening fra medlemmer kan fradrages i skat, ifølge Ligningslovens §8a.
Du kan rekvirere girokort fra kontoret eller overføre beløbet elektronisk til foreningen. Angiv eventuelt, hvad pengene skal gå til.

Betalingsservice
Ved indbetalinger til venskabsforeningen kan man benytte PBS-service. Dermed undgår man den dyre porto, og da det foregår automatisk fra din bank, sparer det også tid og ulejlighed. Klik her for at åbne direkte link til tilmelding.