YOOtheme

Foreningens arbejde i Georgien

Klik her og se 21 minutters video online om foreningens arbejde i Georgien. 

Kontrasternes land

Klik her og se en video, der viser de kontraster, der findes i Georgien

Nye medlemmer søges!

Vi skal være 300 medlemmer i 2015!

Der er i år kommet en ny bekendtgørelse fra skattevæsenet. Medmindre vi fordobler vort medlemsantal, vil medlemmernes mulighed for at få skattefradrag for deres indbetalinger bortfalde fra 2015.

Et bortfald af skattefradrag vil sansynligvis medføre at medlemmernes bidrag bliver formindsket betydeligt, og at foreningen i løbet af kort tid må ophøre, og de børn, vi støtter i Georgien, vil miste mulighederne for skolegang og pensionisterne deres tilskud.

Det er op til jer som medlemmer at hjælpe med at skaffe nye medlemmer  til foreningen. Dette kan blandt andet gøres ved, at I giver et gavemedlemsskab til jeres familie, venner og bekendte. Et medlemskab koster kun kr. 50 per nyt medlem og kan klares ved at indsende den vedlagte kupon i den frankerede svarkuvert. Betaling kan enten gå via Giro, NetBank eller ved kontant at medsende beløbet i svarkuverten. Bestyrelsen vil da sende velkomstbrev og blad til det nye medlem med angivelse af, hvem der har givet gavemedlemskabet. Medlemskabet vil være for tiden indtil udgangen af 2015, hvorefter det er op til de nye medlemmer, om de vil forny medlemskabet. Vi håber at medlemmerne vil slutte op om dette initiativ og give mindst ét gavemedlemskab hver, således at vi inden vort årsmøde i marts måned kan meddele skattevæsenet, at vort medlemstal er over 300. Dette vil betyde, at medlemmerne kan få fradrag for deres indbetalinger i 2015, og at foreningen kan fortsætte arbejdet i Georgien.

Bestyrelsen takker for alle årets modtagne bidrag og ønsker alle vore medlemmer en rigtig glædelig jul, og et godt nytår, og håber samtidig på at modtage mange julehilsener med gavemedlemskaber fra jer.

Bestyrelsen