YOOtheme

Foreningens arbejde i Georgien

Klik her og se 21 minutters video online om foreningens arbejde i Georgien. 

Kontrasternes land

Klik her og se en video, der viser de kontraster, der findes i Georgien

  • Home

Budget 2016

Regnskab 31.12.2015

Driftsregnskab   for 2015        
    Indtægter Udgifter Netto
    2.015 2.015 2.015
Projekter I Georgien        
Gaver & Kollekter   117.047   -117.047
Børn og Unge aktiviteter   338.626 257.213 -81.413
Pensionister   57.740 59.083 1.343
Værested inkl. Suppeordning     19.900 19.900
Andre   Hjælpe aktiviteter I Georgien      
Rejser, Bil, Kørsel & Administration   59.810 59.810
Honorar I Georgien (4   personer)     155.335 155.335
I alt Projekter I Georgien   513.413 551.341 37.928
         
Omkostninger I Danmark        
         
Omkostninger i Danmark     16.089  
Bankgebyrer   + diverse omkostninger   8.480  
I alt Omkostninger I Danmark     24.569 24.569
I alt blad og PR udgifter     33.923 33.923
         
I alt Andre Indtægter   13.518   -13.518
         
I alt   526.931 609.833 82.902
         
         
Status pr. 31.12.2015        
      Aktiver Passiver
Egenkapital primo       872.925
Resultat       82.902
Bankbeholdninger     632.414  
Kassebeholdning i Georgien     38.903  
Bil     36.671  
Debitorer     82.035  
Egenkapital     790.023 790.023
         
         
         
         
         
Karin Plesner     Teddy Pedersen
Formand     Kasserer  
         
         
         
         
         
Ib Korning Jensen        
Revisor        
         

Årsmøde 2016

Årsmøde søndag den 24.januar 2016, 14:00

Mødet blev afholdt Sundstrupvej 1, 8832 Skals.                                                                                              

Vi blev rigtig godt modtaget i præstegården af sognepræst Ulrik Pilemand

Udover bestyrelsen var Tea og 4 medlemmer til stede.

Mødet begyndt med salme 402 og bøn.

1.Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Poul Laursen.

Poul Laursen blev valgt som dirigent.

2.Valg af referent. Bestyrelsen foreslog Yulia Kurkina.

Yulia Kurkina blev valgt som referent.

3.Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

  Karin Plesner, formand:

Vi har ikke haft mange bestyrelsesmøder, men vi har klaret opgaverne på mail og telefon.

Alt går stille og roligt, børnene har det godt. Sommerlejren forløb rigtig godt med Poul som medhjælper.

Poul Laursen. næstformand:

Jeg har været ca. 1 måned i Georgien og var ude at besøge børn og pensionister.

Der var positive ting hvor der var familier med svære vilkår som klarer sig meget bedre nu, fordi man hjælper hinanden, naboer hjælper til dem der klarer sig mindre godt.

Jeg har holdt foredrag 4-5 steder i Danmark, hvor jeg fortalte om Georgien. De foredrag giver gaver og støtte til projekter.

Der er svært i dag at få støtte fordi der er mange folk der er i nød.

   Tea fortalte om projekterne:

I 2015 gik projektet godt, men det var udfordrende, fordi værestedet skulle lukke pga. pengemangel.

Værestedet var et godt projekt, hvor børnene kunne komme samme sted, men nu kører vi mellem 4-5 forskellige huse og holder undervisning. Logistikken er svær men vi klarer det.

Nu har vi 120 børn i projektet, fordi der var 11 der sluttede skolen i 2015, Børnene

trives rigtig godt, vi har kendt hinanden i mange år, de kommer med åbne hjerter og fortæller om deres problemer og vi forsøger at hjælpe med en god snak med eksempler på hvad livet kan byde på.

Vi besøger selv pensionisterne, i dag har vi 63 af dem i projektet..

Der blev vist billeder af pensionister og sommerlejren.

Børnene har på eget initiativ samlet penge og legetøj ind til julegaver til forældreløse børn, det var utrolig at se de børn der næsten ikke har noget selv, gerne vil hjælpe dem der slet ikke har noget.

Voksne i Georgien er meget taknemmelige for bestyrelsens arbejde, og ønsker for fremtiden er, at vi kan hjælpe flere børn til en skolegang

.

4. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Teddy fremlagde regnskabet for 2015.

Selv om vi har reducereret omkostningerne og igen i år har halveret vores underskudi forhold til 2014, må vi se i øjnene, at hvis der ikke kommer yderligere donationer, har vi brugt vores formue om ca. 10 år og må lukke foreningen.

.

I starten af 2015 var vi 330 medlemmer, men der er desværre mange som ikke har fornyet deres medlemskab, hvilket har betydet at vi nu er nede på 288 medlemmer.

Vi skal være 300 medlemmer for at medlemmerne kan få skattefradrag for deres bidrag, det skal vi nok nå, men vi håber på medlemmerne vil give et gavemedlemsskab til venner, familier mm.

Regnskab blev godkendt.

5.Fastsættelse af kontingent og vedtagelse af budget

Poul fremlagde budgettet for 2016.

Budgettet blev godkendt og kontingentet for enlige blev ændret til 50 kr. om måned.

6.Eventuelle forslag herunder eventuelle forslag om ændringer af vedtægter

Der kom ikke nogle forslag til ændringer af vedtægter

7. Valg til bestyrelsen og eventuel suppleant til bestyrelsen

 

På valg er:

Karin Plesner, formand, der genopstiller

Yulia Kurkina, sekretær, der genopstiller

Teddy Pedersen, kasserer, der genopstiller.

Karin Plesner, Yulia Kurina og Teddy Pedersen blev genvalgt.

8. Valg af revisor og eventuel revisorsuppleant

Ib Korning, genopstiller som revisor, og blev genvalgt.

.

9.   Eventuelt.

Generalforsamlingen blev enige om ikke at vise filmen Corny Island., der ville vare ca. 1, 45min, i stedet viste Poul lidt billeder og fortalte om hans rejser i Georgien.

                                                                                                                                                                                                   

Den 24.januar

                           Yulia Kurkina                             Poul Laursen

                                 (referent)                                   (dirigent)

Sommerlejr 2015

For første gang i de sidste 11 år, kunne Tea ikke tage med til sommerlejren i Ureki, hendes datter Anna Dea skulle for første gang på træningslejr i Obertsdorf Tyskland, og det var vigtig for Anna Dea at hendes mor kunne tage med. I god tid blev det bestemt ar vor næstformand Poul Laursen, der har været spejderleder i næsten 30 år, skulle træde til og tage det daglige ansvar på sommerlejren. Takket være vores moderne teknologi har Tea haft daglig kontakt med lederne af sommerlejren via Viber og Skype. Tea får information og laver Skype møder med lederne. Sommerlejren startede som planlagt den 23 juni og skulle vare til den 3 juli. de første 3 - 4 dage var der dårligt vejr med regn og blæst, og børnene kunne ikke komme ud fra deres værelser, vi besluttede derfor at forlænge lejren med 3 dage mere, til alt held blev det godt vejr med solskin og børnene bader, leger og er glade for at være med. Økonomisk har dette kunne lade sig gøre, fordi vi har modtaget ekstra tilskud fra medlemmerne til sommerlejren, og det er vi taknemlig for.