YOOtheme

Foreningens arbejde i Georgien

Klik her og se 21 minutters video online om foreningens arbejde i Georgien. 

Kontrasternes land

Klik her og se en video, der viser de kontraster, der findes i Georgien

 • Home

Budget 2017

Budget 2017
Budget 2017

Årsmøde 2017

DANSK – GEORGISK VENSKABSFORENING
Mission til Georgien
www.danskgeorgisk.dk

Årsmøde søndag den 15.januar 2017, 13:00

Mødet blev afholdt Solrød center, Sølrød
Til stede:
Poul Laursen
Karin Plesner
Yulia Kurkina
Tea Gulbiani

 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Poul Laursen
  Poul Laursen blev valgt som dirigent og konstaterede at mødet var lovligt indkaldt ifølge vedtægterne.

 2. Valg af referent. Bestyrelsen foreslog DGV’s sekretær Yulia Kurkina
  Yulia Kurkina blev valgt som referent.

 3. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
  Poul Laursen berettede om bestyrelsens aktiviteter i 2016.
  Projektleder Tea Gulbiani berettede om projekter i Georgien.

 4. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
  Det reviderede regnskab for 2016 blev godkendt.

 5. Fastsættelse af kontingent og vedtagelse af budget
  Bestyrelsen foreslogr uændret kontingent for danske medlemmer på kr 50 og kontingent for 5 lari for georgiske medlemmer. Der var udarbejdet et udgiftsbudget for perioden 1/1 til 30/6 2017. Kontingentforslag og udgiftsbuget blev taget til efterretning.

 6. Eventuelle forslag herunder eventuelle forslag om ændringer af vedtægter
  Der var ikke indkommet forslag.

 7. Valg til bestyrelsen og eventuel suppleant til bestyrelsen
  Karin Plesner og Teddy Pedersen ønskede at udtræde af helbredsmæssige grunde. Thomas Kølle og Poul Laursen ønskede ikke genvalg.
  Nikoloz Luashvili blev nyvalgt som medlem af bestyrelsen. Nana Akobashvili blev nyvalgt som medlem af bestyrelsen.

 8. Valg af revisor og eventuel revisorsuppleant
  Poul Laursen blev valgt som revisor suppleant. Ib Korning blev genvalgt som revisor.

 9. Eventuelt


Den 15.januar 2017

Yulia Kurkina     Poul Laursen
(referent)     (dirigent)
(signeret)     (signeret)